Přesná aplikace kejdy, digestátu a výpalků


CLAAS XERION 4000+ZUNHAMMER 16.000l

Vysoká výkonnost a minimální ztráty dusíku
 Výkonnost až 150m3/h, dokonalé zapravení kejdy i rostlinných zbytků a minimální ztráty amonného dusíku jsou největšími výhodami řešení aplikace kejdy od ZUNHAMMER. Plynulá převodovka traktoru CLAAS XERION ve spolupráci s úsporným motorem MERCEDES-BENZ předurčují takto sestavenou soupravu k efektivní a výkonné práci na pozemku.

CLAAS XERION 4000 s nástavbou ZUNHAMMER 16.000l s profesionálním diskovým aplikátorem kejdy ZUNHAMMER KUSGU 6,0m s přímým zapravováním umožní maximální zefektivnění a využítí živin. Zároveň aplikujeme  15-ti metrovým hadicovým aplikátorem na povrch půdy. Pracovní záběr hadicového aplikátoru sahá od standardních 9 m až po 15 m. Rozdělovací hlavy umožňují výbornou distribuci se současným řezáním příměsí v kejdě.

Strip Till - nové možnosti v aplikaci kejdy
Kejda jako hodnotný zdroj živin může být aplikovaná mnoha způsoby. Jen některé z nich jsou však efektnivní a dokáží co nejvíce využít potenciál, který v sobě kejda nebo digestát jako hnojivo přináší. Metoda aplikace přihnojení v pásech, tzv. strip till je jedním z nejefektivnějších způsobů, jak hodnotné živiny zachovat a minimalizovat ztráty na minimum.

Vodní a větrná eroze
Zakládání porostu metodou Strip Till probíhá většinou do předplodiny nebo meziplodiny - nejčastěji to bývá svazenka, nebo také jetelo-travní směsky nebo žito. Stroj dokáže odstranit posklizňové zbytky, naříznout zpracovávaný profil a potom cíleně aplikovat do hloubky až 30 cm tekuté hnojiva. Takto vytvořené "depo" hnojiva slouží později jako zásobní hnojení rostlinám v pozdější fázi růstu. Velmi příznivým efektem takto založeného porostu je zabránění vodní eroze ve svažitých pozemcích a na rovinatých plochách také  snížení větrné eroze (mladé rostliny zejména kukuřice nejsou tolik poškozovány částicemi unášenými větrem).

Cílená aplikace přímo ke kořenům rostlin
Precizní a cílená aplikace do řádků dokáže velmi účinně pomáhat při druhé fázi růstu rosltiny s výrazným posílením kořenového systému. Vhodná je tak pro více plodin, typické použití je pro porosty kukuřice, cukrovky nebo řepky.
 
X-TILL - výkonná plečka s přihnojením
do řádků kukuřice se současným zapravením kejdy nebo digestátu. Máme zkušenosti s vyššími dávkami hnojiv na úrovni 30-40m3/ha. Výsledkem je velmi precizně provedená aplikace ke kořenovému systému rostliny a vysoký příjem živin rostlinou v další fázi růstu.

BOTKOVÝ APLIKÁTOR BOMECH
Jeho speciálním určením je aplikace kejdy do travních porostů. Speciální botky s ostrou hranou jsou přitlačeny pomocí pružných ocelových pásů k zemi. Kejda je těmito botkami uložena k půdě ,blízko ke kořínkům. Díky tomu nedochází k popálení lístků trávy. Na druhou stranu kejda je přikryta po aplikaci lístky, takže ztráty N jsou sníženy. Tento typ aplikátoru lze s omezením použít také pro hnojení jiných plodin. Botkový aplikátor Bomech má záběr 12 m.

Kontaktujte nás

Provozovna

Tomdav s.r.o.

Příjemky 1759

583 01 Příjemky

Sídlo společnosti

Na Balkáně 2530/78

130 00, Praha 3 - Žižkov

Najdete nás

Provozovna:
Tomdav s.r.o.
Příjemky 1759
583 01 Příjemky


Sídlo společnosti:
Na Balkáně 2530/78

130 00, Praha 3 - Žižkov

Mapa-03


Informace o zpracování osobních údajů