Přesná aplikace kejdy, digestátu a výpalků

Cisterna Pichon s označením TCI (cisterny s integrovaným rámem). Toto jedinečné technické řešení zajištuje velkou stabilitu všech cisteren Pichon. Nádrž není spojena s nezávislým rámem, nýbrž je navařena přímo do integrovaného rámu, tím je zajištěno velmi nízké těžiště cisterny.
Nádrže jsou vyrobeny z kvalitní oceli S235JRG2 s příslušnými mechanickými vlastnostmi, a optimálními parametry pro žárové zinkování. Všechny nádrže TCI jsou žárově pozinkované pomocí procesu celkového ponoření do zinkové lázně při teplotě 450°C.
Cisterna je vyrobena v zapuštěné verzi (se zapuštěným prostorem v nádrži pro kola), a to pro uživatele, kteří potřebují podvozek s velkými koly při zachování úzkého stroje. Celkový objem nádrže zůstává nezměněn. Objem cisterny TCI 22700 je přibližně 23 000 litrů.
Cisterna je vybavena systémem vyprazdňování ze svahu, který zajišťuje úplné vyprázdnění cisterny i při jízdě ze svahu.
Pro usnadnění a urychlení připojení cisterny k sacímu místu je cisterna vybavena sacím ramenem TURRET ARM, které je dále doplněno pomocným odstředivým čerpadlem – turbo sání – které urychlí sání cca o ¼ času potřebného k nasátí cisterny za pomoci vývěvy. Sací rameno se vyznačuje velkým dosahem – až 7 m a výbornou manévrovatelností. V základní výbavě ramene jsou 2 klouby, otočení ramene o 270° - lze nastavit různé směry pro využití 270°.
Pneumatiky jsou důležitou součástí stroje. Kvalita a výběr pneumatik zajistí optimální využití stroje. Obecně platí, čím větší obvod kola a šířka, tím je menší valivý odpor a je potřeba nižší tahová síla. Cisterna je vybavena pneumatikami značky Vredestein Flot Trac 750/60 R 30,5. Aplikace kejdy je otázkou mnoha přejezdů od jímky zpět na pole. Aby bylo možné eliminovat dopad na vozovku a opotřebení pneumatik, je cisterna vybavena dálkovým snímačem pro regulaci a přizpůsobení tlaku v pneumatikách cisterny přímo z kabiny.
Cisternu lze agregovat s řadou aplikačního zařízení. Velkou předností cisteren Pichon je, že není nutné měnit nebo zesilovat čtyřbodový závěs při změně například hadicového aplikátoru za diskový – závěs je dimenzován na všechny aplikátory od firmy Pichon. V aplikátoru je použita vertikální řezací hlava. Přednost tohoto postavení hlavy spočívá v tom, že kameny a další pevné částice padají v hlavě dolu do lapače kamení a nehrozí poškození nožů.

•    12 m hadicový aplikátor s jednou řezací hlavou umožňující reverzní pohyb, hnanou hydraulicky
•    Synchronizace aplikátoru na jednu hydraulickou funkci (uzamčení pro transport, otevírání ramen, otáčení ramen, pohyb hydraulického závěsu)
•    Pojištění proti samovolnému otevření aplikátoru při přepravě
•    Zajištění proti okapu kejdy během přepravy
•    Odstavné nohy pro uskladnění
•    Světla pro provoz na pozemní komunikaci
•    Rozestup aplikačních hadic 280 až 350 mm
•    Plnící hadice aplikátoru s minimálním průměrem 150 mm
•    Plně zinkovaná konstrukce rámu aplikátoru
•    Ramena aplikátoru jištěna proti poškození nárazem do překážky pomocí střižných šroubů či srovnatelného řešení

Diskový aplikátor je určen pro zapravení kejdy mělkou podmítkou. Tento aplikátor slučuje aplikaci a zapravení kejdy do půdy při jednom přejezdu.
Robustní pozinkovaný nosný rám, dvě řady disků. První řada disků půdu otevře a aplikační jehla aplikuje během této operace kejdu. Druhá řada disků provede konečné zapravení.
Disky jsou o průměru 510 mm v obou řadách, přívodní hadice jsou v průměru 50 mm. Aplikátor je vybaven řezací hlavou. Pro provoz na silničních komunikacích je stroj vybaven silničním osvětlením.

•    Diskový aplikátor EL64 s opěrnými koly pro nastavení hloubky
•    Šířka aplikátoru 4 m
•    Profil rámu 100x100x6 mm
•    Hmotnost 2,5 až 3 tuny
•    Plně zinkovaná konstrukce rámu aplikátoru
•    Aplikační a podmítací disky o průměr 510 mm
•    Silniční osvětlení
•    Řezací hlava

Vybavení cisterny senzorem živin. Tato technologie průběžně určuje chemické složení kejdy, která je aplikována. Znalost obsahu dusíku a skutečných hodnot živin v kejdě zajišťuje menší znečištění odpadních vod. Předávkování a nadměrné dávkování jsou vyloučeny. Dále s použitím této techniky získáme homogenní aplikaci v jednotkách dusíku na pozemku. Dávka se pak mění podle výživových hodnot kejdy a potřeb rostlin na různých částech pole.
V průběhu aplikace je kejda před svým vypuštěním na pole analyzována. Snímač snímá světelné spektrum kejdy a podle jejího zbarvení okamžitě vyhodnocuje obsah živin jako N, P nebo K na kubický metr. Tyto informace jsou pak přenášeny a zpracovávány palubním počítačem a konzolí, která společně s průtokoměrem cisterny reguluje rychlost vyprazdňování nebo rychlost traktoru. To dává požadovanou dávku živin, kterou řidič nastaví.

Provozovna:
583 01, Příjemky u Chotěboře


Sídlo společnosti:
Na Balkáně 2530/78

130 00, Praha 3 - Žižkov

Mapa-03

 


Informace
o zpracování
osobních údajů